سفارش ترجمه متون تخصصی شیمی فیزیک

ترجمه تخصصی مقالات، گزارشات، متون علمی و کتب علمی - دانشگاهی در موضوع شیمی فیزیک توسط سایت ما ارائه و پشتیبانی می شوند.

سفارش ترجمه فوری

جهت سفارش ترجمه با سرپرست تیم مترجم سایت ما تماس بگیرید.

سرپرست تیم ترجمه: مهندس محمد علایی

ایمیل:  Translate@Tnt3.ir

Mut.Editor1@Gmail.com

تلفن همراه: 09192164907

فرم اشتراک

Telegram: @ChiefTranslator
'شیمی فیزیکبه انگلیسی (Physical chemistry) شاخه‌ای از دانش شیمی می‌باشد که در آن، از قواعد و قوانین فیزیکی، برای حل مسائل شیمی استفاده می‌گردد. یعنی هدف از شیمی فیزیک، یادگیری قواعد نظری فیزیک در توجیه موضاعات شیمی است. برای آشنایی بیشتر با دانش شیمی فیزیک، بایستی با زیر شاخه‌های این دانش آشنا گردیم. شیمی فیزیک پایه‌ای‌ترین شاخهٔ شیمی است. شاخه‌ای که می‌توان قانون گاه شیمی نامید. این دانش دارای دانشمندان بنامی چون گیبس، هلمهوتز، آرنیوس، نرنست، شرودینگر و غیره می‌باشد. این علم با فیزیک رابطه‌ای نزدیک دارد. شیمی‌فیزیک دارای شاخه‌های زیر می‌باشد:

این دانش، روابط خیلی پیچیده شیمیایی را با زبان ریاضی، منظم و دسته‌بندی می‌کند و موضوع قابل فهم می‌گردد. بسیاری از موضوعات زیستی مثل سوخت و ساز مواد غذایی در یاخته‌های بدن با دانش شیمی فیزیک توجیه می‌شود. خیلی از پدیده‌های طبیعی که به شکل خودکار انجام می‌شود، مثل تبدیل خودکار الماس به گرافیت، با دانش شیمی فیزیک توجیه می‌گردد. ورابط ریاضی در علم شیمی فیزیک کاربرد بسیار زیادی دارد به طوری که می‌توان گفت کسانی در این رشته برای توجیه پدیده‌های شیمیایی و یا فیزیکی نوین موفق تر هستند که ریاضی و فیزیک قوی داشته باشند. شیمی فیزیک ارتباط تنگاتنگی با علم فیزیک دارد. زمینه نانو، شیمی سطح، کوانتم، طیف‌سنجی مولکولی، ترمودینامیک، شیمی هسته‌ای، همه و همه بیانگر ارتباط بسیار نزدیک این رشته با علم فیزیک دارد.[۱]

ارتباط شیمی‌فیزیک با سایر علوم، کاربردهای اقتصادی و اجتماعی این علم را بیان می‌کند. به عنوان مثال، با مطالعه الکتروشیمی، به پایه و اساس پدیده‌های طبیعی مانند خوردگی فلزات پی برده و می‌توان از ضررهای اقتصادی و اجتماعی چنین پدیده‌هایی جلوگیری کرده و یا این پدیده‌ها را به مسیری مفید برای جامعه سوق داد. علاوه بر آن، کاربرد قوانین ترمودینامیک مانند نقطه یوتکتیک در جلوگیری از ضررهای جانی و مالی پدیده‌های طبیعی مانند یخ‌بندان بعد از بارش برف، بسیار مفید می‌باشد. با توجه به نبودن مرز بین قوانین فیزیک و تحولات شیمیایی جایگاه خاص این بخش از علم مشخص است.

Robert A. Alberty, Robert J. Silbey, Physical Chemistry, 2nd Ed. , John Wiley & Sons, 1997.گروه مترجم سایت متخصص و حرفه ای با سابقه ترجمه ده ها گزارش سمینار، مقاله، کتاب و کتابچه از دانشگاه ها ، موسسات آموزش عالی و نهاد های دولتی و خصوصی